زهرا بصیر

I want to inspire people. I want someone to look at me and say "Because of you, I didn't give up".

اسفند 96
7 پست
کتاب
7 پست
معرفی
5 پست
فیلم
1 پست
کلاسیک
4 پست
رمان
4 پست
من
1 پست
تحلیل
1 پست
خواندن
2 پست
پـاریـــس بـرلـــــــیـان
مـــــــن در ایـنـســــتـاگــــــرام parisbereliyan
بهترینهای جهان
به همین سادگی